IskolaelőkészítőSzülinapokMiniovi
SensoplastykaKerekítőTSMT
 
 
 
Főoldal
Nyári táborok 2024.
Miniovi
Szülinapozz a Varázskertben!
SZÜLŐKONZULTÁCIÓ - Szakmai program
A varázskaticák otthona:

SZÜLŐKONZULTÁCIÓ

Bevezetés
Az alternatív napközbeni ellátások a gyermekek napközbeni ellátásának keretén belül kialakult és kínált szolgáltatások. A változó társadalmi és személyes igények kielégítésére viszonylag újonnan létrejött ellátási forma.
A fő napközbeni ellátások (bölcsőde, iskola, óvoda) alternatíváiként, illetve kiegészítéseiként jelenik meg, mint Fejlesztő Klubunk is. A jelenlegi fő napközbeni ellátási formák nem képesek minden igényt kielégíteni, minden gyermek és szülő szükségleteihez igazodni. Az alternatív napközbeni ellátások pedig sok esetben a prevenciót, a problémák megelőzését, illetve problémakezelést állítják a középpontba, s e tekintetben valódi hiánypótló tevékenységet látnánk el mi is. Új igények egyre erőteljesebb jelentkezése is tapasztalható, pl. kismamák számára a gyermekeikkel közösen eltöltött foglalkozásokat kínálni, valamint a gyermekek egyedi igényeire is reagálva, akár személyre szabott órákat biztosítani.
Az alternatív napközbeni ellátás lényeges ismérve a rugalmasság, a szülők és gyermekek szükségleteihez, igényeihez való nagyfokú alkalmazkodás mind idő, és tartalmi téren egyaránt.
Jellemzője még a sokszínűség is, melyből választhatnak mindazok is, akik csupán egy-egy órára keresnek gyermeküknek tartalmas programot. Nekik nyújtanánk szolgáltatásainkat.

A vállalkozás célja
Vállalkozásunk a gyermekekért jött létre, mely fogantatástól kezdve, óvodás korú gyermekeknek tart prevenciós foglalkoztató és fejlesztő foglalkozásokat, továbbá kismamáknak, családoknak nyújt tanácsadást.

Miért hoztuk létre a Varázskertet?
A meglévő szolgáltatások időbeli vagy fejlesztésközpontú hiányosságai miatt is szeretnénk létrehozni ezt az alternatív formáját a gyermekek és a szülők kikapcsolódására. Pl. a gyermekek számára tartalmas elfoglaltságot jelentő iskolai szakkörök “kihalása”, tehetséggondozás, az egyéni felzárkóztatás, szakember és időhiány miatti megszűnése, az időbeli, szemléletbeli, gyermekközpontú, rugalmasságot kínáló meglévő szolgáltatások kevés száma, a problémákkal küszködő gyermekekkel való foglalkozás hiányosságai, valós, megoldásra váró probléma.
Ezek hiánypótlására létesül Fejlesztő Klubunk.
A Varázskert BabaMamaHáz célcsoportjai a kismamák, akiknek tanácsadó jelleggel nyújtunk programokat, és a gyermekek születéstől – kisiskoláskorig, azaz 0-10 éves korig. Kiemelt célcsoportunk a nem hagyományos családmodellben nevelkedő gyermekek (pl. egyszülős család), a beilleszkedési, tanulási nehézséggel küzdő gyermekek. Szeretnénk működtetni szabadidős és óvoda, iskola előkészítő programokat, fejlesztő foglalkozásokat. Cél a családi nevelés segítése, a rizikó-fejlődésű gyermekeknél a korai felismeréssel megelőzni a halmozódó másodlagos sérüléseket. A szakemberek játékosan, fejlesztő programokon és zenés foglalkozások keretein belül akár nevelési tanácsadással, a szülőkkel együttműködve, segítik a gyermekek testi-lelki fejlődését.
Differenciálva profilunk a játékos foglalkoztatás, kulturális és szabadidős programok, fejlesztő foglalkozások, és prevenciós tevékenységek.
A BabaMamaHáz-ban folyamatos – téli-nyári – nyitva tartást szeretnénk megteremteni, amely lehetővé teszi, hogy a látogatók rossz idő esetén is részt vehessenek programjaikon. Helyiségünkben játékkölcsönzőt is tervezünk megvalósítani. Emellett a Varázskert BabaMamaHázat mosdóval, pelenkázó-szoptató helyiséggel, elsősegély-felszereléssel látjuk el. A biztonságos használat érdekében a játékszereket korcsoportonként elkülönítve helyezzük el. Az esztétikus kialakításon és a biztonságos működtetésen túl minden betérő gyermek számára, érték- és normateremtő programokat szeretnénk nyújtani. A szünidei és hétvégi programok különösen fontosak a gyermekek számára, hiszen ilyenkor az intézmények többsége bezár, ezért ebben az időszakban is közösségteremtő elfoglaltságokat szervezünk. A játék a gyermekek elsődleges tevékenysége. A játékban alakulnak ki a gyermekek képességei, áthatja minden tevékenységüket. Fontos intenzíven megélni, elmélyíteni a Baba-Mama kapcsolatot, így az ilyen programok biztosítását tartottuk a legfontosabbnak a Varázskert kialakításakor. A gyermek a játékon keresztül ismerkedik a világ tárgyaival, tulajdonságaival, a valóság jelenségeivel, eseményeivel. Ehhez szeretnénk biztosítani az elmélyült, nyugodt játékot, és az ehhez szükséges helyet.

A Varázskert szolgáltatásainak minőségi fenntartása végett a következőket biztosítjuk:

 • az alapítás és a működtetés részletes leírása
 • “Házirend” kialakítása és betartása
 • alap és kiegészítő dokumentumok megléte, kiegészítések éves felülvizsgálata
 • rendszeres team – megbeszélések
 • központon belüli kommunikációs csatornák kiépítése
 • szakmai továbbképzés szorgalmazása és támogatása a munkatársak részére
 • egészséges munkakörülmények biztosítása a tevékenységi körnek megfelelően
 • biztonságos körülmények megteremtése és fenntartása
 • a forgalmi és szakmai adatok rendszeres és pontos rögzítése
 • rendszeres és kiszámítható elérhetőség / nyitva tartás
 • az alapszolgáltatások rendszeres és kiszámítható biztosítása

A vállalkozás áttekintése:

 • A Varázskertben kínált szolgáltatások: gondozás-nevelés, eszközkölcsönzés, tanácsadás, prevenciós foglalkozások, testmozgási lehetőség, rendezvények, klubfoglalkozás, tanfolyamok
 • Színterek: üzlethelyiségben
 • Szervezés: rendszeres nyitva tartás, célcsoport életkora: 0-6 év, elsősorban beltéri, de szervezünk kültéri rendezvényt is.
 • Személyi feltételek:
  • Szakmai vezető: diplomával rendelkező személy.
   Feladata: a vállalkozás feltételeinek megteremtése, gördülékeny biztosítása.
   Óraadó tanárok, akik az adott óratípusnak megfelelő pedagógiai végzettséggel, illetve szakmai oklevéllel rendelkező személyek és szaktanár a gyermekek igényei szerint.
 • Tárgyi feltételek: egészséges, biztonságos, tiszta helyiségek. Játszókuckó, fejlesztőszoba egy előtér és egy vizesblokk, valamint változatos, veszélytelen, gyermekbarát játékszerek, gyermekméretű bútorok.
 • Dokumentáció: Alapvető dokumentáció mellett a látogatói és a hozzátartozók adatainak biztonságos regisztrációja és tárolása.

A Varázskert BabaMamaHáz Fejlesztő Klub szerepe a kisgyermekek fejlődésében
Az utóbbi időben, a gyerekek – bármelyik korosztályt megnézve – egyre kevesebbet játszanak, mozognak. Sok gyermek életéből eltűnt a játék, a mozgás és felváltotta a tv, a videó, számítógép. Talán ez összefüggésben állhat azzal, hogy egyre több manapság a “hiperaktív”, valamint a diszlexiás gyerek, ami pedig az esetek nagy többségében kiküszöbölhető lenne, ha odafigyelnénk, és mozgásra, mászásra, játékra ösztönöznénk őket. Nálunk minden foglalkozásnak oka és célja van, ami már a cselekvés pillanatában is, de főként a gyermek fejlődése során valamint későbbi életében értelmet nyer.
A normális fejlődés a különböző érzékek – pl. látás, hallás, szaglás, tapintás – kialakulásának folyamata, amihez hozzátartozik a megfelelő gondolkodás, a beszéd is. Mi ebben a fejlődésben tudunk a gyermekeknek segíteni programjainkon keresztül. A közös játékos foglalkozások a gyermekekben érzelmeket váltanak ki, segíti a közösséghez, valamint egymáshoz való viszonyulásukat, fejleszti mozgásukat, illetve kielégíti mozgásigényüket. Fontos, hogy a programok az életkori sajátosságokhoz igazodjanak, ezért órarend alapján, különböző korcsoportoknak nyújtunk foglalkozásokat. Az újszülött már születése előtt is mozog és érzékeli az édesanyja hangját, ezért is az egyik legfontosabb program számunkra a zenés, babusgató jellegű foglalkozások.

Játszóhelyiség kialakítása
Legfontosabb feladatunk biztosítani az eszközöket, a teret, az időt és a keretprogramot. A játszóhelyiséget azért is hoztuk létre, hogy a programok végeztével, amíg a kicsik hozzátartozója készülődik, beszélget, elmerülhessenek a játékok birodalmában, és ne kelljen hirtelen más program befizetése hiányában rögtön távozni tőlünk. Ezért a játéktárunk használatára bizonyos ideig ingyenességet biztosítunk. Fontosnak tartottuk, hogy legyen saját játszóbirodalmuk a gyerekeknek, ami külön nekik lett berendezve. Változatos színek vegyék őket körül. A különböző játékfajtákat külön kosarakba csoportosítjuk.

Eszközök
Különböző típusú játékokat, játékszereket szeretnénk biztosítani, melyek masszívak, jól tisztíthatók. A játékszerek karbantartása kellő körültekintéssel folyik. Elsődleges, hogy a biztonsági előírásokat betartsuk. Olyan játékokat tartunk, ami motiválja, fejleszti az elmélyült játék kialakítását, segíti a gyermek aktivitását. A szabadtéri játékok tárolására külön helyiséget alakítottunk ki. A gyermekek nagyon kedvelik a maguk készítette játékokat, bábokat. Ezért is biztosítunk számukra olyan anyagokat, amelyeket könnyen, egyszerű eszközökkel megmunkálhatnak kézműves foglalkozásainkon.

Programjaink

Kreatív kézműves foglalkozások
A foglalkozásokon a gyermekek különböző anyagokkal (gyurma, papír, tempera, só, gyurma, kerámia, rongy, termések, egyéb természetes anyagok, tojáshéj, kő) és különböző technikákkal (gyurmázás, decoupage, festés, papírmozaik, nyomdázás, rongyvarrás stb.) ismerkedhetnek meg a gyermekek. Kicsiknek kifejlesztett változatában a gyermekek ujjal, szivaccsal festhetnek, szabadon gyurmázhatnak, tépkedhetik a papírt, majd ragaszthatják azt. A gyermekeknek örömet szerez, ha játékukban viszontláthatják a maguk készítette eszközöket, így például húsvéti, pünkösdi, karácsonyi, farsangi dekorációkat is készítünk velük a kézműves foglalkozások keretein belül.

Zenei készségfejlesztő foglalkozások
Célja, hogy a mamák és a babák minél közelebb kerüljenek egymáshoz a zene erejével, babusgatással, érintéssel, népi mondókákkal, mozgásos és ölbeli játékokon keresztül. A közös örömforrás hatására még jobban elmélyülhet a kapcsolatuk, kötődésük. Az énekszó, a közös ölbeli játék a kicsinyek “lelki tápláléka” lesz ezáltal. Ezen foglalkozások alkalmával mindezekben is szeretnénk segíteni. Fontos továbbá, hogy a foglalkozások oldott légkörében jó mintát kapjanak az anyukák a legkisebb gyerekek zenei nevelésének a lehetőségeire. A negyvenöt és hatvan perces foglalkozások légköre oldott, felépítése, tartalma előre tervezett, de rugalmasan alkalmazkodik az adott helyzethez. A dalokat, mondókákat sokat ismételjük, egy-egy foglalkozáson belül is, de hétről hétre mindig visszatérünk a régebbiekre, hogy otthon is a kicsik örömére szolgáljon.
Sok foglalkozáson választunk olyan témákat, amiben nincs különösebb kötöttség például a ZeneOvi alkalmával, ahol nagyobb gyermekekkel foglalkozunk. Itt megjelennek a körjátékok, a mozgalmas, ritmikus elemek. Fejlesztjük a mozgásukat, értelmi képességüket a dalos mondókákkal, népi játékokkal.
Megfelelő szakember vezeti ezeket az órákat is – gyógypedagógiai asszisztens illetve “ringató” és “kerekítő” típusú oklevéllel rendelkező zenepedagógus.

Mozgásfejlesztő tornák kicsiknek és nagyoknak
Célunk a természetes mozgáskedv, a mozgás szeretete, egészséges életvitel, a fizikai erőnlét fejlesztése. Játékos tornákon néhol énekszóval, mondókával fűszerezve. Mozgásfejlesztő tornánk a testmozgás, egészségmegőrzés, egészségügyi felvilágosítás és a testkultúra azon területe, amely a gyerekek testi, lelki fejlődését elősegíti, és megtanítja őket az egészséges, gerincbarát életvitel folytatására és ezen értékek megőrzésére. Gyógytornáink olyan speciális mozgáskultúrát foglalnak magukba, amely a gyerekkori tartási rendellenességek prevenciójára utal.
A különféle foglalkozásokon a testgyakorlatokat pedagógiai céllal alkalmazzuk, a nevelés és az oktatás kölcsönhatásában. A foglalkozások alatt a gyógytestnevelő pedagógus az oktatási folyamatban a gyerekek számára olyan hasznos ismereteket nyújt, ami egy életre meghatározó lehet.

Óvodai előkészítő
Az óvodai előkészítő foglalkozásunk alatt megtanulhatják gyermekeink a helyes magatartást, közösségben étkezést, a szobatisztaság kezdeti lépéseit és a szocializáció alapjait. Itt még a lelki biztonságot adó édesanyai háttérrel, mégis gyerekközösségben.

Preventív foglalkozások, csoportosan és egyénileg – korai diagnózis és megelőzés
A rendellenességek korai kiszűrése drámai módon befolyásolhatja a gyermek jövőjét, egész életét meghatározhatja, hogy időben felfedezik-e és kezelik-e a bajt. Minél tovább áll fenn egy részképesség-elmaradás, annál több járulékos következménye keletkezhet, hiszen ha az egymásra épülő képességlánc valahol megszakad, további zavarokat okozhat a fejlődésben. Így ha későn fedezik fel, akkor már nem csak az eredeti problémát, hanem annak számtalan következményét is kezelnünk kell.
Célunk olyan kisgyermekek fogadása játékos foglalkozásainkon, akik vélhetőleg a későbbiekben a tanulás szempontjából egyéni fejlesztést igényelhetnek. (Diszlexia, Diszgráfia, Diszkalkulia, Hiperaktivitás)

 • olvasási nehézségek oldása
 • íráskészség fejlesztése
 • önálló beszédkészség kialakítása
 • beszédhibák korrigálása szakember segítségével
 • rávezetés a későbbi önálló tanulásra
 • figyelem összpontosítása, tanulási módszerek elsajátítása

Baba-angol, Ovis-angol
A gyerekek izgalmas, bátorító és vidám környezetben tanulnak meg angolul, mondókákon és zenén keresztül. A gyermekek érzelmi, fizikai, kognitív és intellektuális fejlődését elősegítve. Elhivatott angol tanárok vidámsággal teli foglalkozásokat tartanak- táplálva így a gyermekek természetes szeretetét a nyelvtanulás iránt, mely képessé teszi őket, hogy úgy értsék és beszéljék az angol nyelvet, mintha anyanyelvük lenne.

Babamasszázs
Okleveles babamasszázs oktató és gyógytornász által tartott foglalkozás, melyben anyukák és babáik, elmélyült foglalkozás keretein belül közelebb kerülhetnek egymáshoz. A növényi olajos masszázs javítja a baba vérkeringését, táplálja a bőrt, az izmokat, a szalagokat, az ízületeket, serkenti az idegrendszer fejlődését, segíti a mozgásfejlődést. Ugyanolyan természetes és hasznos a babák számára, mint a szoptatás. A szeretetteljes érintés megnyugtatja a kisbabát, az egymásra figyeléssel a szülő-gyermek kapcsolat erősödik, bensőségesebbé válik, a kötődés mélyül.

Szabadidős programok (Baba-Mama Klub, Mesesarok, Diavetítés)
Ingyenes programokat is szeretnénk biztosítani a Varázskertbe járóknak. Így több szabadidős programunkra várunk egész családokat, ingyenes hétvégi kikapcsolódásra, mint a Baba-Mama Klub, ahol a szülők kötetlen és irányított beszélgetésen vehetnek részt babájukkal, a gyermekekkel kapcsolatos témakörben. Legtöbbször szakértő is részt vesz a beszélgetés témájának megfelelően.
Kutatások szerint, azoknak a gyerekeknek, akiknek rendszeresen mesélnek a szülei, mesekönyvek vagy diavetítő segítségével, jobb az immunrendszerük, kevésbé hajlamosak a megbetegedésekre. A gyermekkori betegségek az érzelmi megterhelés miatt legyengült szervezetet érik erőteljesebben, ez ellen védelmet nyújthat a kicsiknek lelkileg a mesék világa. Nem a tartalom, hanem a mese élménye és az együttlét a fontos. Ehhez is szeretnénk helyszínt és élményt biztosítani, a hozzánk járó gyermekeknek.
Továbbá a későbbiekben készülünk tárgyi feltételeket biztosítani a kiscsoportos foglalkozásokhoz is (pl: prevenciók, logopédia):

 • külön tanulási helyet biztosítunk (fejlesztő szoba)
 • felsőfokú végzettségű, a témának megfelelő szakember tartja az órákat.

Megteremtjük a gyermekek és szüleik számára a biztonságérzetet, a kiszámíthatóságot, az aktivitás és önállósodás lehetőségét. A rendszeres órarendünk a kialakult csoportok belső nyugalmát biztosítja.

Budapest, 2010. július 01.

Varázskert BabaMamaHáz
-Zuglói Gyermekközpont-

 

SZEMÉLYESEN
Varázskert BabaMamaHáz
Nyári tábor cím 1141 Budapest Szugló u. 83-85
térkép Nyári tábor elérhetőség
NYITVATARTÁS
Nyári tábor nyitvatartás MiniOvi 8-12ig;
H-CS: 9 – 15 óra, P: 9-13 óra

X
Napközis nyári táborok
a Varázskertben!

Úszó TáborMegnézem